Jodopax®Vet. Desinfektionsmedel till djur 500 ml

I lager.

369.00 SEK

Utspädd Jodopax används för att desinficera hud & sår. Även för desinfektion av utrustning och inredning.

Beskrivning

Jodopax vet används som desinficeringsmedel för användning i lantbruk med djurhållning. Används i förtunnad form som dopp eller spray efter mjölkning. Jodopax vet har effekt på bakterier och svampar (jässvamp). Utspädd Jodopax vet svider inte och irriterar inte huden. Följ anvisningarna på produkten/bruksanvisningen.

Användning
- Jodopax vet är ett koncentrat som ska spädas före användning. Läs anvisningarna på flaskan noga.

- Jodopax vet kan spridas med hjälp av manuell spruta eller högtrycksspruta. Sprutan ska sköljas noggrant med vatten efter användning av Jodopax vet.

- Jodpax kan missfärga vid användning på ljusa och känsliga ytor.


Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Jod färgar hud och kläder. Tvätta händer och förorenade områden med tvål och vatten efter arbetets slut. Läs medföljande anvisningar. Endast för yrkesmässigt bruk.


Innehåll: Polyvinylpyrrolidonjod (Aktivt Jod: 7,5 g/kg).